skip to Main Content

Nog meer zware houttransportwagens door de wijk Wittenhagen?

Eén van de doelen van het wijkteam is om jou te informeren over zaken die voor onze wijk van belang zijn. Nu is ons onlangs ter ore gekomen dat er grond gekocht is van het bedrijventerrein aan de Zandlaan (einde Van Speyklaan) door een rondhoutzagerij uit Uddel.

Met de komst van dit bedrijf zal er een toename van zwaar vrachtverkeer over De Wittenhagen en de Van Heemskercklaan naar de Zandlaan gaan en weer terug.

Deze route door onze wijk is de enige ontsluiting voor deze houthandels op dit bedrijventerrein. Helaas is er bij de aanleg van de N302 en bij de bouw van o.a. de Gamma (weghalen van de ontsluitingsroute over de Van Speyklaan) niet gedacht door de Gemeente aan een goede ontsluitingsroute voor deze houthandels dan dwars door een woonwijk.

Vanuit de Van Heemskercklaan is een brief + handtekeningen naar college en gemeenteraad met grote bezwaren tegen deze toename van zwaar vrachtverkeer. Gebaseerd op verkeersveiligheid, gezondheid en milieu (fijnstof en dieseluitlaatgassen) is in de brief het college gevraagd om de bezwaren te beoordelen en af te wegen of het rijden van zulk zwaar vrachtverkeer nog wel anno 2018 past in een woonwijk.

We vragen jou als wijkbewoner om hierover met ons mee te denken en ons te laten weten wat jij ervan vindt.

  • Hoe ervaar jij het vrachtverkeer in de wijk Wittenhagen?
  • Gesproken wordt over een mogelijke toename van zwaar vrachtverkeer door de vestiging van een nieuw houtbedrijf. Heb je een mening over toename van dit verkeer?
  • Wat willen wij als wijk?
  • Is het aantal vrachtwagens door de wijk Wittenhagen nog acceptabel?
  • Of is het tijd om de Gemeente te vragen naar een afdoende oplossing voor al het zware vrachtverkeer dwars door onze wijk.
  • En zo ja, hoe gaan we dit aanpakken?
  • Heb je tijd om hierbij als wijkbewoner mee te denken?

Laat het ons weten en mail naar info@wijkwittenhagen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top