skip to Main Content

Reactie op de brief naar de gemeente met bezwaren tegen het toenemend zwaar vrachtverkeer door de Van Heemskercklaan

Half april jl. is er vanuit de Van Heemskercklaan een brief + handtekeningen naar college en gemeenteraad gestuurd met grote bezwaren tegen de toename van zwaar vrachtverkeer. Deze situatie van de hoeveelheid zwaar vrachtverkeer en houttransport door de wijk Wittenhagen (De Wittenhagen + Van Heemskercklaan) is in de loop der jaren ontstaan door het ontbreken van een andere ontsluitingsroute voor de bedrijven aan de Zandlaan. Met de komst van nog een houthandel aan de Zandlaan met daarbij nog meer zwaar vrachtverkeer was voor de bewoners aan de Van Heemskercklaan de maat vol.

Gebaseerd op verkeersveiligheid, gezondheid en milieu (fijnstof en dieseluitlaatgassen) is in de brief het college gevraagd om de bezwaren te beoordelen en af te wegen of het rijden van zulk zwaar vrachtverkeer nog wel anno 2018 past in een woonwijk.

Deze brief uit de Van Heemskercklaan heeft een en het ander flink in beweging gezet bij de gemeente. In een schriftelijk antwoord van de gemeente vorige week geeft de gemeente aan zich te beseffen dat deze situatie niet ideaal is en is bereid te gaan kijken naar mogelijkheden van alternatieve ontsluiting.

Dit zal geen makkelijk proces worden. Qua bestemmingsplan voldoen de huidige houtbedrijven aan alle voorwaarden. En een oplossing is niet zomaar gevonden. Begin september zal er een vervolggesprek komen tussen gemeente en een bewonerscomité uit de Van Heemskercklaan. In de tussentijd zal de gemeente zich oriënteren op mogelijke oplossingen en in gesprek gaan met de gevestigde bedrijven en de provincie Gelderland.

Ondertussen is er van uit de politiek ook veel interesse over deze hele situatie. VVD heeft al schriftelijke raadsvragen ingediend en er zijn al verschillende gesprekken gevoerd met leden van de politieke partijen. Allen geven aan alle begrip te hebben voor de zorgen en bezwaren die er van uit de Van Heemskercklaan met hen gedeeld worden.

Wordt vervolgd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top