skip to Main Content

Sinds het najaar van 2014 zijn een aantal mensen uit onze wijk als ‘werkgroep verkeer’ actief geweest in het wijkteam. Reden hiervoor was de zorg over de veiligheid van alle verkeersdeelnemers in de wijk.

Zij hielden zich bezig met een aantal knelpunten in het verkeer in onze wijk; o.a. de snelheid, verkeersveiligheid, 30 km zones e.d.

Met de hulp van Veilig Verkeer Nederland en de gemeente Harderwijk is er onderzoek gedaan in de wijk. Er is gekeken naar de snelheid in de wijk en naar plaatsen die als (verkeers-)onveilig worden ervaren.

Mede naar aanleiding daarvan zijn er de afgelopen jaren met een paar ludieke acties de aandacht gevestigd op de 30 km snelheid in onze wijk. Doel hiervan was (wijk-)bewoners bewust te maken van hun snelheid in het verkeer.

Wie zijn wij?

Begin 2017 is er een nieuwe werkgroep gestart met nieuwe plannen en ideeën door Frank en Jan. Zij werken intensief samen met de wijkagent en de wijkboa.

Eén van de speerpunten van de verkeersgroep van het wijkteam Wittenhagen is de veiligheid van verkeersdeelnemers in de wijk. Een gedeelde zorg leerden we van wijkbewoners tijdens de beide wijkschouwavonden van april 2017. Veel meldingen gingen over het te hard rijden van auto’s en vrachtwagens en over parkeerproblemen. Voor deze nieuwe verkeersgroep reden tot actie op het gebied van snelheid in de wijk.

Wat doen wij?

Wij proberen onder andere de bewoners bewust te maken van het feit dat er structureel te hard gereden wordt in onze wijk. We onderhouden daarnaast ook nauw contact met de Gemeente Harderwijk, Politie Harderwijk, de twee basisscholen uit onze wijk, ZorgDat en Stadstoezicht.

De komende tijd willen wij een actie houden op een aantal plaatsen waar overlast (vooral de snelheid) ervaren wordt. Doel van deze actie is verkeersdeelnemers zich bewuster te laten zijn van hun snelheid in het verkeer. En hopelijk leidt dit tot veranderingen in gedrag en uiteindelijk een groter veiligheidsgevoel.

Resultaten

Na vorige acties in vorige jaren waren er verschillende geluiden uit de wijk dat er voor een bepaalde tijd merkbaar rustiger gereden werd.

Daarnaast hebben de vorige leden van de werkgroep door eerdergenoemd rapport kunnen bereiken dat de gemeente de gedane adviezen heeft meegenomen in de renovatie van Wittenhagen Zuid. De infrastructuur in dit deel van de wijk is aanpast, waardoor er meer éénrichtingsverkeer en snelheid beperkende maatregelen zijn ingevoerd.

Wat is ons doel?

Ons streven is om de gehele wijk verkeersveiliger te maken, uiteraard in samenwerking met bovengenoemde partijen en met u als wijkbewoners.

Hoe doen we dat?

Door het organiseren van korte evenementen om de aandacht van onze buurtbewoners te vragen voor ons doel. Denk aan het verspreiden van 30km stickers en het doen van ludieke verkeerscontroles waarbij bestuurders persoonlijk worden gevraagd om op hun snelheid te letten.

Maar ook door in samenwerking met de gemeente de knelpunten in de wijk waar mogelijk te verbeteren of hier extra aandacht op richten. Bijvoorbeeld door gerichte snelheidscontroles op plaatsen waar te hard gereden wordt.

verkeer-2

Uitbreiding van de werkgroep verkeer

De komende maanden wil de verkeersgroep van het wijkteam Wittenhagen zich richten op de verkeersveiligheid in de wijk. Tijdens de wijkschouw van april kregen we namelijk veel meldingen over ervaren verkeersoverlast. Te hard rijden in de straten en parkeerproblemen werden vooral genoemd.

Voor de verkeersgroep reden tot actie. We willen dit doen samen met bewoners, scholen in de wijk, gemeente, politie, de dienst handhaving en Veilig Verkeer Nederland.

En dus ook graag met jou!

  • Ervaar jij ook wel overlast in het verkeer?
  • Ben je het klagen erover zat, maar wordt het tijd om er echt iets aan te doen?
  • Heb je hier goede ideeën over?
  • Wil je samen met de verkeersgroep deze en bestaande ideeën uitvoeren?

Laat ons dit horen!

Dat kan via de website, info@wijkwittenhagen.nl of via facebook.

Heeft u klachten over het verkeer in onze wijk? Neem dan contact op met onze wijkagent en/of wijkboa!

Heeft u een leuk idee voor een actie? Neem dan contact op met werkgroep Verkeer!

Back To Top