skip to Main Content

Wijkteam Wittenhagen:

Wijkteam Wittenhagen bestaat momenteel uit een groep van 5 mensen uit de wijk, die samen een soort kernteam vormen, met daarnaast zo’n 35- 40 mensen uit de wijk die allemaal een rol spelen in en rond activiteiten voor de wijk.

Kernteam:

Deze vijf mensen hebben een actieve rol in het coördineren van een aantal aandachtspunten ter verbetering van de wijk.

Mariëlle en Jolande – Activiteiten:

 • Coördineren van verschillende activiteiten.
 • Ondersteunen van verschillende werkgroepen van activiteiten
 • Contactpersonen voor verschillende clubs in de wijk.

Vacant – Groen en openbare ruimte:

 • Samenwerking met wijkbeheerder Groen, Gemeente.
 • Ondersteunen bij verschillende groenprojecten.

Frank – Veiligheid:

 • Organiseren van bijeenkomsten voor de veiligheid in de wijk
 • Ondersteunen van werkgroep verkeer
 • Samenwerking met wijkagent en wijk boa

Dorine – Communicatie:

 • Beheer van Facebook en website
 • Beheer e-mail
 • Samenwerking met Stichting Meo voor al het drukwerk, flyers, posters, banners e.d.
 • Contactpersoon met overige partners en verdere wijkwerk in Harderwijk

Dit kernteam vergadert zo’n 5 á 6x per jaar met de professionele partners over de volgende onderwerpen:

  • Ervoor zorgen dat wat er leeft in onze wijk, bekend wordt bij de gemeente, ZorgDat en/of politie.
  • Dat als er wensen of klachten zijn, dat deze worden onderzocht en er gekeken wordt naar oplossingen/haalbaarheid.
  • Maar ook andersom; dat informatie en mogelijkheden voor onze wijk vanuit de Gemeente wordt doorgegeven en er gekeken wordt wat voor onze wijk wenselijk en haalbaar is.
  • Overleggen over het organiseren en/of stimuleren van activiteiten om nog meer saamhorigheid in de wijk te krijgen en te behouden.

Werkgroepen:

In de wijk zijn nog veel meer mensen actief, waarbij de één nauwer betrokken is bij het wijkteam dan de ander. Zo zijn er een aantal activiteiten (Werkgroep Rommelroute, -Creabeurs, -Kerstmarkt, -Kanjerdagen) die door de werkgroepen worden georganiseerd met enkel indien nodig en/of gewenst ondersteund door leden van het wijkteam. Zo worden er ook vanuit werkgroep Creabeurs workshops georganiseerd.

Ook is er een grote groep inwoners uit de wijk, die helpen met het bezorgen van flyers e.d.; Werkgroep Flyeren.

Verder worden er verschillende clubs gegeven in het Harderwijkhuis (kaarten maakclub, teken- en schilderclub, quiltclub e.d.) en de Kinderclub Goeman aan de Goeman Borgesiuslaan. En op 7 maart is “de Huiskamer” gestart in het Buurthuis “de Tweeling”. Eén keer per 14 dagen is daar een koffie- en ontmoetingsochtend van 10.00 uur-11.30 uur.

Er zijn ook verschillende mensen actief met eenmalige projecten ter verbetering van het groen in de wijk. Dit gaat meestal o.l.v. de Gemeente i.s.m. het wijkteam.

Verschillende Werkgroepen + activiteiten:

Werkgroep Openbare ruimte: Max
Werkgroep Kerstbomen: Desiree
Werkgroep Hand en spandiensten: Gert en Eef
Werkgroep Verkeer: Frank
Werkgroep Wijkschouw Gehele team, Simone
Contactpersonen ijsbaan zwarte plein/Wittenhagen: Coby en Tamara
Werkgroep Rommelroute noord: Simone, 2x vacant
Werkgroep Rommelroute zuid: 3x vacant
Werkgroep Kanjerdag: Mariëlle en Dorine
Werkgroep Schaatsfeest: Emmy, Simone, Frank en Dorine
Werkgroep Creabeurs: Emmy, Ingrid en Annet
Werkgroep Creatieve workshops: Emmy en Ingrid
Werkgroep flyeren: Maar liefst 15 bezorgers met als coördinator Jan
Coördinator Hanging baskets: René

Leefbaar Goeman:

Dit is een initiatief van een aantal bewoners die aan de Goeman Borgesiuslaan wonen. Een groep die graag aan de verbetering van de leefbaarheid in de buurt bij wil dragen in samenwerking met de andere bewoners en (waar nodig) met steun van de bij de buurt betrokken professionals.

Alle inwoners samen zijn de wijk Wittenhagen

Eigenlijk zijn alle inwoners in de wijk betrokken bij het wijkteam. Samen zorgen we ervoor dat deze wijk een fijne wijk is om in te wonen.
Lijkt het u of jou leuk om mee te doen in het wijkteam of een werkgroep?
Neem dan contact op met het wijkteam! Je bent van harte welkom!

vijver De Wittenhagen
Reiger
Naast de Delta
Wiite haag van Speyklaan
Back To Top